Fakulteti Mjekësisë Dentare

Dekani

Portfolio Item
Prof. Asc Edit Xhajanka
E-mail: [email protected]

 

CURRICULUM VITAE

Pedagoge pranë Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare.

Mësimdhënie: “Protetikë Paraklinike”-viti II; “Gnatologji” – viti IV; “Protezë Totale”- viti V.

Titullare lënde: “Protezë Totale”; “Gnatologji”.

Diplomuar me DIPLOMË “SHKËLQYER” në vitin 1990, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji. Gjatë viteve 1990-1997 ka punuar si ordinatore pranë Klinikës Stomatologjike Universitare. Që prej vitit 1997 është pedagoge në Katedrën e Protetikës dhe përgjegjëse e lëndës “Proteza Totale” në Departamentin e Protetikës, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. Në vitin 2001 ka kryer “Specializim në protetikën fikse dhe të lëvizshme” dhe “Master teoriko-praktik për protetikën totale të lëvizshme” në Padova si dhe në Universitetin e Barit, Itali. Në 2003 ka mbrojtur me pikë maksimale masterin “Protezat Biofunksionale”. Ka kryer një sërë kursesh specializimi brenda dhe jashtë vendit (Gjermani, Itali, Zvicër). Në vitin 2009 ka marrë titullin “Doktore e Shkencave”. Në qershor 2014 ka marrë titullin “Profesore e Asociuar”. Është autore dhe bashkëautore e disa teksteve mësimore, mbi 100 prezantime kombëtare dhe ndërkombëtare, mbi 55 publikime në revista profesionale kombëtare dhe ndërkombëtare. Aktualisht është Dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Ka referuar në shumë Kongrese e Konferenca kombëtare e ndërkombëtare dhe ka botuar një sërë artikujsh, në Revistat profesionale vendase dhe të huaja. Aktualisht është Zëvendës kryetare e Shoqatës së Protezistëve Shqiptarë dhe Anëtare e Këshillit Drejtues të Shoqatës Stomatologjike Ballkanike.Është e angazhuar si Profesore e Ftuar në Universitetin e Tetovës, Universitetin “Aldo Moro”, Bari, si dhe në Universitetin Unicamillus, Romë.

Është Kryetare e Komisionit të Etikës dhe Gjykimit Disiplinor të Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë.

 

CURRICULUM VITAE

Prof. Xhajanka was graduated in the field of Dentistry, with excellent results, in the Faculty of Medicine, Department of Dentistry, in Tirana, in 1990. She has received a postgraduate specialization in Fixed and Removable Prosthodontics. Prof. Xhajanka has completed the “Theoretical and Practical Master” in Padova and in the University of Bari, Italy (2001). In 2003 she completed with maximum results the master "Biofunctional Prostheses". She has attended different specialization courses in and outside of the country. In 2009 she was awarded the title “Doctor of Science”. In June 2014, Prof. Xhajanka received the title “Associate Professor”. Research interests: Research activity is focused on Bio functional Prosthetic System, fixed and removable Prosthodontics.

Experience: During the period 1990-1997 she has worked as Medical Doctor, physician in the University Dental Clinic. Since 1997 she has worked as a Lecturer in the Department of Prosthodontics and Responsible of “Total Removable Dentures” subject, in the Department of Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine. Current Position – Dean of the Faculty of Dental Medicine, University of Medicine, Tirana. Prof. Xhajanka is lecturer of the specialization classes in the field of Prosthodontics. She has completed various qualifications in different countries of Europe.

She is author and co-author of several scholastic books and Editor in Chief of the “Albanian Journal of Dentistry”. She is the author and co-author of several textbooks and monographs. She has lectured at many national and international Congresses and Conferences and has published a large number of articles in the International and Albanian Professional Journals.

She is member of the UMT Editorial Board, member of the Scientific Board of Medical Sciences Bulletin, UMT, member of the Scientific Board of Balkan Stomatological Journal. Prof. Xhajanka is member of the European Prosthodontics Association; Vice-President of the Albanian Prosthetic Association and Deputy Councilor of the Balkan Stomatological Society. She is a Visiting Professor at the University of Tetova, “Aldo Moro” University, Bari and at Unicamillus University, Rome. Prof. Xhajanka is the chairwoman of the Ethics and Disciplinary Judgment Commission of the Order of Dentists of Albania.