Fakulteti Mjekësisë Dentare

Zv.Dekani Kërkimi Shkencor

Portfolio Item

Prof. Dr. VERGJINI MULO
E-mail: [email protected]

 

CURRICULUM VITAE

Pedagoge pranë Departamentit të Ortopedisë Stomatologjike, Fakulteti i Mjekësisë Dentare.

Mësimdhënie: “Ortodonci 2”-viti V

Titullare lënde: “Ortodonci 2”..

1986 diplomohet me diplomë “Shkëlqyer”, në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Stomatologji, Universiteti i Tiranës. 1991 e në vazhdim, pedagoge në Departamentin e Ortopedisë Stomatologjike, Fakultetin e Mjekësisë. 1998 e në vazhdim, titullare e lëndës së Ortodoncisë Klinike. 1998-2014 Presidente e Shoqatës së Ortodontëve Shqiptare. 2012-2014 Kryetare e Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Udhëheqëse dhe përfaqësuese e Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian PECOEUROQUAL-BIOMED (Bruksel), anëtare e Këshillit Drejtues të Shoqatës Stomatologjike Ballkanike. Mbi 100 punime shkencore brenda dhe jashtë vendit, si edhe leksione jashtë vendit. Mbi 20 udhëheqje shkencore të doktoraturave. 2013 e në vazhdim Zv/dekane në Fakultetin e Mjekësisë Dentare.