FakultetiMjekësisë Dentare

E ardhmja juaj!

 • KONGRESI I III-TË I FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

  KONGRESI I 24.t I SHOQATËS BALLKANIKE TË STOMATOLOGJISË (BaSS) MBLEDH NË SHQIPËRI EMINENCA TË STOMATOLOGJISË DHE FIGURA TË SHQUARA AKADEMIKE BALLKANIKE DHE NDËRKOMBËTARE

  KONGRESI I II-TË I FAKULTETIT TË MJEKËSISË DENTARE

  The Present and The Future of OMF

  KKSHMT 5

  Kongresi i I-rë Stomatologjik

  Kongresi i I-rë i Specializantëve të kirurgjisë OMF

  Kursi teoriko-praktik mbi morfologjinë dentare dhe kompozitet

  Kursi teoriko-praktik mbi perdorimin e lazerit

  • AKTIVITET MBI PЁRGATITJEN E OVERDENTURES (PROTEZAVE MBI IMPLANTEVE )

<

Kontakti

Adresa

Rruga e ”Dibrës”, AL1005 - Tiranë - Shqipëri Prane Spitalit Francez

Tel

+04 36220558