FakultetiMjekësisë Dentare

E ardhmja juaj!

Kontakti

Adresa

Rruga e ”Dibrës”, AL1005 - Tiranë - Shqipëri Prane Spitalit Francez

Tel

+04 36220558